http://www.bip.gov.pl
  www.radiokrakow.pl
Nazwa firmy/instytucji
WŁADZE
Komunikacja z Akcjonariuszem
Przetargi
INNE
Redakcja Biuletynu
Link do BIPu starego


 
Strona 
 

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" -  Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona:
Radio Kraków S.A.

 

   Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, powstałą na podstawie Aktu Zawiązania Spółki dnia 13.10.1993 r. Repertorium A Nr 2154/93, działającą na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji,  kodeksu spółek handlowych oraz statutu.

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000049387.

Obecna strona BIPu została uruchomiona z dniem 1 lipca 2012r

 
   
 


Interaktywna Polska