http://www.bip.gov.pl
  www.radiokrakow.pl Drukuj strone
Nazwa firmy/instytucji
Informacje ogólne
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności Spółki
Statut Spólki
Majątek Spółki
WŁADZE
Komunikacja z Akcjonariuszem
Przetargi
INNE
Redakcja Biuletynu
Link do BIPu starego


 
Informacje ogólne 
Nazwa firmy/instytucji
 
data publikacji:  27-06-2012 | 10:45
data ostatniej modyfikacji:  17-05-2019 | 14:46
autor dokumentu: Beata Jasinska-Jedrusik
ostatnio modyfikowal: Beata Jasinska-Jedrusik

 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków"- Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: Radio Kraków S.A.

 

NIP: 675-02-00-083

REGON: 350635144 

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000049387.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 752 500 zł i dzieli się na 27 525 akcji imiennych, które w całości zostały objęte przez Skarb Państwa.

                    

 

 
 
 
 


Interaktywna Polska