http://www.bip.gov.pl
  www.radiokrakow.pl Drukuj strone
Nazwa firmy/instytucji
Informacje ogólne
Dane teleadresowe
Przedmiot działalności Spółki
Statut Spólki
Majątek Spółki
WŁADZE
Komunikacja z Akcjonariuszem
Przetargi
INNE
Redakcja Biuletynu
Link do BIPu starego


 
Majątek Spółki 
Nazwa firmy/instytucji
 
data publikacji:  27-06-2012 | 11:00
data ostatniej modyfikacji:  23-07-2012 | 15:16
autor dokumentu: Beata Jasinska-Jedrusik
ostatnio modyfikowal: Beata Jasinska-Jedrusik

 
ŚRODKI TRWAŁE wg stanu na dzień 30.06.2012, wartość brutto
 
 
 
 
Lp.
Grupa
Nawa
Wartość brutto
1.
0
Grunty i wieczyste prawo użytkowania
        398 370,00   
2.
1
Budynki i lokale
   22 587 237,22   
3.
2
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
          10 738,64   
4.
3
Kotły i maszyny energetyczne
          41 525,34   
5.
4
Maszyny i urządzenia ogólnego zastos.
     1 993 379,20   
6.
6
Urządzenia techniczne
     5 177 295,20    
7.
7
Środki transportu
        630 453,23   
8.
8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyp.
        110 234,31   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartości niematerialne i prawne
     1 135 301,19   
 
 
 
 

 
 
 
 


Interaktywna Polska