http://www.bip.gov.pl
  www.radiokrakow.pl Drukuj strone
Nazwa firmy/instytucji
WŁADZE
Przetargi
INNE
Redakcja Biuletynu
Link do BIPu starego


 
Przetargi 
 
data publikacji:  02-07-2012 | 13:41
data ostatniej modyfikacji:  18-08-2017 | 13:49

ogłoszenieo zamówieniu na dostawę urządzeń wielofunkcyjnych i ich serwis 08.02.2016
korespondencja | wyniki postępowania | więcej »»»
plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 roku 15.02.2017
Status: aktualny | więcej »»»
Ogłoszenie o zamówieniu postępowanie dot.Kompleksowej obsługi bankowejRadia Kraków SA 02.08.2017
korespondencja | więcej »»»
ogłoszenie Rady Nadzorczej o postępowaniu dot. wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdaniez finansowe za 2017 rok 02.08.2017
więcej »»»
 
 


Interaktywna Polska