Przejdź do stopki

Strona Główna

Treść

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" -  Spółka Akcyjna w likwidacji

Nazwa skrócona: Radio Kraków S.A. w likwidacji

 

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A. w likwidacji jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, powstałą na podstawie Aktu Zawiązania Spółki z dnia 13.10.1993 r. Repertorium A Nr 2154/93, działającą na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji, kodeksu spółek handlowych oraz statutu.

Spółka  jest  zarejestrowana  w  rejestrze  przedsiębiorców  prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla   Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000049387.
 


Obecna strona BIPu została uruchomiona z dniem 1 lipca 2012r

31573