Przejdź do stopki

Strona Główna

Treść

Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" -  Spółka Akcyjna w likwidacji

Nazwa skrócona: Radio Kraków S.A.

 

   Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa, powstałą na podstawie Aktu Zawiązania Spółki dnia 13.10.1993 r. Repertorium A Nr 2154/93, działającą na podstawie ustawy o radiofonii i telewizji,  kodeksu spółek handlowych oraz statutu.

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000049387.

Obecna strona BIPu została uruchomiona z dniem 1 lipca 2012r

29079