Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

 Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków"- Spółka Akcyjna w likwidacji

Nazwa skrócona: Radio Kraków S.A.

 

NIP: 675-02-00-083

REGON: 350635144 

Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000049387.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 752 500 zł i dzieli się na 27 525 akcji imiennych, które w całości zostały objęte przez Skarb Państwa.

                    

 

 
 

30410