Przejdź do stopki

Przedmiot działalności Spółki

Treść

Przedmiotem działalności spółki jest:

 

      

1.      Nadawanie programów radiofonicznych (PKD–2007: 60.10.Z),

2.      Działalność agencji informacyjnych (PKD-2007: 63.91.Z),

3.      Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD-2007: 59.20.Z),

4.      Działalność w  zakresie  telekomunikacji satelitarnej  (PKD-2007: 61.30.Z),  działalność w zakresie  telekomunikacji bezprzewodowej  z wyłączeniem  telekomunikacji satelitarnej  (PKD-2007: 61.20.Z),

5.       Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD-2007: 90.01.Z), działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD-2007: 90.02.Z), działalność obiektów kulturalnych (PKD-2007: 90.04.Z),

6.      Sprzedaż   detaliczna    nagrań    dźwiękowych     i   audiowizualnych      prowadzona   w wyspecjalizowanych sklepach (PKD-2007: 47.63.Z),

7.       Pozostałe   pozaszkolne    formy    edukacji,    gdzie    indziej   niesklasyfikowane   (PKD-2007: 85.59.B)

8.      Wydawanie książek (PKD-2007: 58.11.Z),

9.      Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD-2007: 58.14.Z),

10.   Wydawanie gazet (PKD-2007: 58.13.Z),

11.    Pozostała działalność wydawnicza (PKD-2007: 58.19.Z),

12.   Sprzedaż   detaliczna   książek  prowadzona   w   wyspecjalizowanych   sklepach   (PKD- 2007: 47.61.Z),

13.  Wynajem  i  zarządzanie   nieruchomościami    własnymi    lub     dzierżawionymi   (PKD- 2007: 68.20.Z),

14.  Pośrednictwo  w sprzedaży czasu i  miejsca na cele reklamowe  w radio i  telewizji (PKD-2007: 73.12.A),

15.    Pośrednictwo  w sprzedaży  miejsca na cele reklamowe  w  mediach  drukowanych (PKD-2007: 73.12.B),

16.   Pośrednictwo  w  sprzedaży   miejsca   na   cele   reklamowe   w  mediach elektronicznych (Internet) (PKD-2007: 73.12.C),

17.   Pośrednictwo w  sprzedaży  czasu i  miejsca  na  cele  reklamowe w  pozostałych mediach (PKD- 2007: 73.12.D),

18.  Działalność fotograficzna (PKD-2007: 74.20.Z),

19.   Działalność archiwów (PKD-2007: 91.01.B),

20.   Reprodukcja zapisanych nośników informacji  (PKD-2007: 18.20.Z),

21.   Obiekty   noclegowe    turystyczne   i   miejsca   krótkotrwałego   zakwaterowania  (PKD- 2007: 55.20.Z),

22.   Pozostałe zakwaterowanie (PKD-2007: 55.90.Z),

23. Wynajem  i dzierżawa  pozostałych   maszyn,  urządzeń   oraz   dóbr  materialnych,  gdzie  indziej niesklasyfikowanych (PKD-2007: 77.39.Z).

 
 

31573