Przejdź do stopki

Majątek Spółki

Treść

 

ŚRODKI TRWAŁE wg stanu na dzień 31.12.2021, wartość brutto
 
 
 
 
Lp.
Grupa
Nawa
Wartość brutto
1.
0
Grunty i wieczyste prawo użytkowania
        366 547,80   
2.
1
Budynki i lokale
   23 485 817,20   
3.
2
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
          9 335,18   
4.
3
Kotły i maszyny energetyczne
          3 462,07   
5.
4
Maszyny i urządzenia ogólnego zastos.
     1 978 023,74   
6.
6
Urządzenia techniczne
     6 384 807,11   
7.
7
Środki transportu
     1 512 400,09   
8.
8
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyp.
        131 054,91   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wartości niematerialne i prawne
     1 965 334,62   
 
 
 
 
 
 

31573