Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dostawa licencji support

nowy

Radio Kraków S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę licencji support. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Dostawa licencji

zakończony

Radio Kraków S.A. w likwidacji zaprasza do sładania ofert w postępowaniu na dostawę licencji   HCL BigFix oraz VMWare vSphere 8 Standard. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na dostawę licencji najkorzystniejsze oferty

Dostawa macierzy dyskowych i oprogramowania

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dostawę macierzy dyskowych i oprogramowania." Postępowanie prowadzone jest na platformie Market Planet:  https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na Dostawę macierzy

Dostawa przełączników

zakończony

Radio Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę przełączników (switch'y). Szczegóły zamówienia w załączniku. Radio Kraków S.A. informuje, iż w postępowaniu na dostawę przełącznków najkorzystniejszą ofertę złożyła f

Dostawa komputera

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę komputera. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na dostawę komputera najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Bino Computers 32-040 Wrząsowice, ul. Urocza 27

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

zakończony

Radio Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Radio Kraków informuje, iż w postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Oran

Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego

zakończony

Zamawiający Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę udzielenia i obsługi kredytu obrotowego odnawialnego. Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego https;//radiokrakow.ezamawiajacy.pl Radio Kraków S.A. informuje, iż w

Dostawa serwerów i oprogramowania

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę serwerów i oprogramowania. Postępowanie prowadzone jest na Platformie Market Planet: https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl Radio Kraków S.A. informuje, iż w postępowaniu

28008