Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dostawa komputera

nowy

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę komputera. Szczegóły ogłoszenia w załączniku.

Udzielenie i obsługa kredytu obrotowego

nowy

Zamawiający Radio Kraków S.A. zaprasz do składania ofert w postępowaniu na usługę udzielenia i obsługi kradytu obrotowego odnawialnego. Postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej Zamawiającego https;//radiokrakow.ezamawiajacy.pl

Dostawa serwerów i oprogramowania

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na dostawę serwerów i oprogramowania. Postępowanie prowadzone jest na Platformie Market Planet: https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl Radio Kraków S.A. informuje, iż w postępowaniu

Dostawa notebooków

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę notebooków. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na dostawę notebooków wpłynęło 11 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Bino Comp

Dostawa licencji antywirusowych

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę licencji Symantec Endpoint Protection. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na dostawę licencji Symantec Endpoint Protection wpłyneła jedna oferta - Firmy CBIT

Utrzymanie czystości w budynku i otoczeniu Radia Kraków

zakończony

Zamawiający Radio Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę utrzymania czystości w budynku i otoczeniu Radia Kraków S.A. - postępowanie prowadzone jest na platformie Market Planet https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl Zamawiający informuje, iż w postępowani

Dostawa licencji serwera wirtualnego

zakończony

Zamawiający informuje, iż w postepowaniu na dostawę serwerów Firewall i VPV została złożona 1 oferta - Firmy ZAFI Sp. z o.o. s.k. na kwotę 72.124,10 brutto. Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę serwera wirtualnego. Szczegóły ogło

Przedłużenie licencji HCL BigFix

zakończony

Zamawiający informuje, iz w postępowaniu na przedłużenie licencji HCL BigFix została złożona jedna oferta  (1.328,40 zł brutto)  Firmy Epacta Systemy Informacyjne Sp z o.o. Radio Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przedłużenie 180 licencji HCL BigFix

21441