Zamówienia publiczne

Treść

Usługa biegłego rewidenta

zakończony

Radio Krakow S.A. w likwidacji zaprasza do skladania ofert w postępowaniu na usługi przeprowadzenia przez biegłego rewidenta badania wykorzystania środków finansowych  dotacji celowej przyznanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szczegóły ogłoszenia w zał

Usługa transmisji sygnału radiowego

zakończony

Radio Kraków S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących na kanałach cyfrowych dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczych przez okres 24 miesięcy. Postępowanie prowadzone je

Dostawa licencji antywirusowych

zakończony

Radio Kraków S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę licencji antywirusowych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Radio Kraków S.A. w likwidacji informuje, iż w postępowaniu na dostawę licencji antywirusowych najkorzystniejszą ofertę

Dostawa licencji support

zakończony

Radio Kraków S.A. w likwidacji zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę licencji support. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Radio Kraków S.A. w likwidacji informuje, iż w postępowaniu na dostawę licencji support najkorzystniejsze oferty złożyli nast

Dostawa licencji

zakończony

Radio Kraków S.A. w likwidacji zaprasza do sładania ofert w postępowaniu na dostawę licencji   HCL BigFix oraz VMWare vSphere 8 Standard. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na dostawę licencji najkorzystniejsze oferty

Dostawa macierzy dyskowych i oprogramowania

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na "Dostawę macierzy dyskowych i oprogramowania." Postępowanie prowadzone jest na platformie Market Planet:  https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na Dostawę macierzy

Dostawa przełączników

zakończony

Radio Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę przełączników (switch'y). Szczegóły zamówienia w załączniku. Radio Kraków S.A. informuje, iż w postępowaniu na dostawę przełącznków najkorzystniejszą ofertę złożyła f

Dostawa komputera

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę komputera. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na dostawę komputera najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Bino Computers 32-040 Wrząsowice, ul. Urocza 27

Świadczenie usług telekomunikacyjnych

zakończony

Radio Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Radio Kraków informuje, iż w postępowaniu na świadczenie usług telekomunikacyjnych najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Oran