Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dostawa routerów wraz z licencjami

zakończony

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na dostawę routerów wraz z licencjami najkorzystniejszą ofertę (21.683,21 zł brutto) złożyła Firma ZAFI Sp z o.o. s.k., Radio Kraków modyfikuje ogłoszenie o zamówieniu poprzez uszczegółowienie modelu FortiSwitcha pop

Dostawa 120 licencji

zakończony

Zamawiający - Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę 120 licencji Novell Enterprise Server na okres 12 miesiecy. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż postępowaniu na zakup licencji została złożona jedna oferta. S

Dostawy energii elektrycznej

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawy energii elektrycznej na potrzeby Rozgłośni. Postępowanie prowadzone jest na Platformie Market Planet - radiokrakow.ezamawiajacy.pl   Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na dostawę energii elektr

Usługa emisji programów radiowych Radia Kraków S.A.

zakończony

Radio Kraków informuje, iż w postępowaniu na usługe emisji programów radiowych w zakresie UKF została złożona 1 oferta - Firmy Emitel S.A. na sumaryczną kwotę 3.074.397,88 zł. Radio Kraków S.A. informuje o rozpoczęciu postępowania na usługę emisji programó

Dostawa napędów, taśm i licencji

zakończony

Radio Kraków zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę napędów, taśm i licencji. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Radio Kraków informuje o wynikach postępowania na dostawę napędów, taśm i licencji - załącznik.

Usługa ochrony osób i mienia w Radiu Kraków S.A.

zakończony

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na usługę ochrony osób i mienia wybrano najkorzystniejszą ofertę konsorcjum firm USI SKAWINA Sp z o.o. - Uługowa Spółdzielnia Inwalidów. Radio Kraków S.A. informuje o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu na

Dostawa serwerów, licencji i switcha

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę serwerów, licencji i switcha. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający zamieszcza w załączniku odpowiedzi na pytania Wykonawców. Zamawiający informuje, iż przedłuża termin sk

Udzielenie i obsługa kredytu

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę udzielenia i obsługi kredytu odnawialnego do wysokości 1.500.000,00 PLN. Postępowanie prowadzone jest na platformie Market Planet: https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

Administrator systemów

zakończony

Radio Kraków zaprasza do składania ofert w postepowaniu "Zarządzanie zasobami sieciowymi i pełnienie funkcji administratora systemów teleinformatycznych Radia Kraków S.A." prowadzonego na platformie Market Planet - https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

Dostawa serwera

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę Switcha i dwóch licencji. Szczególy ogłoszenia w załączniku. Radio Kraków informuje, iż w postępowaniu na dostawę Switcha i dwóch licencji najkorzystniejszą ofertę złożyła Firm

21441