Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dosył sygnału do obiektów nadawczych

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Usługi transmisji sygnału radiowego i sygnałów towarzyszących na kanałach cyfrowych dla dosyłu sygnału radiowego do obiektów nadawczych. Postępowanie prowadzone jest na platformie Market Planet - https://r

Przedłużenie i zakup licencji

zakończony

Zamawiający Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup  licencji Symantec Endpoint Protection. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający - Radio Kraków S.A. informuje, iż w postępowaniu na zakup licencji Symantec Endpoint Protect

Dostawa maintenance licencji HCL DOMINO

zakończony

Zamawiający Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę maintenance licencji HCL DOMINO. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający zmienia treść ogłoszenia w zakresie wystawiania faktur. Szczegóły w załączniku. Zamawiający z

Dostawa licencji HCL BigFix

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę licencji HCL Big Fix. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik

Dostawa serwera

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę serwera. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż w załączniku publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż w załączniku publikuje kolejną odpowied

Kompleksowa obsługa bankowa Radia Kraków

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę kompleksowej obsługi bankowej. Radio Kraków informuje o dokonanej Modyfikacji nr 1 Ogłoszenia o postępowaniu na usługę kompleksowej obsługi bankowej w zakresie sprostowania omyłki w pkt IV ust. 3 i 4 ora

21442