Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dostawa serwerów

zakończony

Zamawiający informuje, iż Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania na Dostawę 5 sztuk serwerów, oprogramowania i kluczy bezpieczeństwa jest dostępna na paltformie zakupowej Market Planet pod adresem https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

21441