Przejdź do stopki

Zamówienia publiczne

Treść

Dostawa licencji HCL BigFix

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę licencji HCL Big Fix. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - załącznik

Dostawa serwera

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę serwera. Szczegóły ogłoszenia w załączniku. Zamawiający informuje, iż w załączniku publikuje odpowiedź na pytanie Wykonawcy. Zamawiający informuje, iż w załączniku publikuje kolejną odpowied

Kompleksowa obsługa bankowa Radia Kraków

zakończony

Radio Kraków S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługę kompleksowej obsługi bankowej. Radio Kraków informuje o dokonanej Modyfikacji nr 1 Ogłoszenia o postępowaniu na usługę kompleksowej obsługi bankowej w zakresie sprostowania omyłki w pkt IV ust. 3 i 4 ora

Dostawa serwerów

zakończony

Zamawiający informuje, iż Specyfikacja Warunków Zamówienia dla postępowania na Dostawę 5 sztuk serwerów, oprogramowania i kluczy bezpieczeństwa jest dostępna na paltformie zakupowej Market Planet pod adresem https://radiokrakow.ezamawiajacy.pl

31574