Przejdź do stopki

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz wody lodowej wraz z instalacją zasilania elektrycznego w budynku Radia Kraków S.A. wraz z pracami remontowymi sufitów podwieszanych

Treść

Wykonanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzayjnej oraz wody lodowej wraz z instalacją zasilania elektrycznego w budynku Radia Kraków S.A. wraz z pracami remontowymi sufitów podwieszanych

  • Umieszczony
  • Zakończony
  • Status przetargu
    nowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 4-Dz.A.-PN-2020 (wynik przetargu)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniau 4-Dz.A.-PN-2020

Informacja z sesji otwarcia ofert 4-Dz.A.-PN-2020 (wynik przetargu)

Informacja z sesji otwarcia ofert w dniu 25.11.2020 r. - postępowanie 4-Dz.A.-PN-2020 r.

Modyfikacja nr 9 do SIWZ (korespondencja)

Modyfikacja nr 9 do SIWZ w postępowaniu 4-Dz.A.-PN-2020

Modyfikacja nr 8 do SIWZ (korespondencja)

Modyfikacja nr 8 do SIWZ - postępowanie 4-Dz.A.-PN-2020

Pytania i odpowiedzi cz. XIV (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 4-Dz.A.-PN-2020 część XIV

SIWZ po uwzględnieniu modyfikacji 1-7 (korespondencja)

SIWZ do potępowania 4-Dz.A.-PN-2020 po uwzględnieniu modyfikacji 1-7

Pytania i odpowiedzi część XIII (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 4-Dz.A.-PN-2020

Pytania i odpowiedzi cz. XII (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 4-Dz.A.-PN-2020 część XII

Pytania i odpowiedzi cz. XI (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 4-Dz.A.-PN-2020 część XI

Pytania i odpowiedzi cz. X (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 4-Dz.A.-PN-2020

Pytania i odpowiedzi cz. IX (korespondencja)

Pytaia i odpowiedzi do postępowania 4-Dz.A.-PN-2020 część IX

Pytania i odpowiedzi cz. VIII (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 4-Dz.A,-PN -2020 część VIII

Pytania i odpowiedzi cz. VII (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi do postępowania 4-Dz.A.-PN-2020 część VII

Pytania i odpowiedzi cz. VI (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi cz. VI - 4-Dz.A.-PN-2020

Pytania i odpowiedzi cz. V (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi cz. V do 4-Dz.A,-PN-2020

Pytania i odpowiedzi cz.IV (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi cz. IV do 4-Dz.A.-PN-2020

Pytania i odpowiedzi cz.III (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi cz.III

Termin II wizji lokalnej (korespondencja)

Termin II wizji lokalnej 09.11.2020 g. 11:00

Pytania i odpowiedzi cz. II (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi cz. II

Pytania i odpowiedzi cz. I (korespondencja)

Pytania i odpowiedzi część I

Korekta adresu poczty elektronicznej (korespondencja)

Zamawiający informuje, iż poprawny adres poczty elektronicznej do kontaków z Wykonawcami jest następujący: bjasinska@radiokrakow.pl

3911