Przejdź do stopki

Komunikacja z Akcjonariuszem

Treść

Nazwa jedynego akcjonariusza:

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Ilość akcji:  27525 sztuk

Wartość nominalna jednej akcji 100 zł

Wysokość wpłaconego kapitału: 2 752 500 zł

 

5201