Przejdź do stopki

wezwanie do złożenia dokumentów akcji

Treść

Zarząd spółki Polskie Radio-Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "RADIO KRAKÓW" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, al. Juliusza Słowackiego 22, 30-007 Kraków na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółkek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa po raz pierwszy akcjonariusza Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

31573